Otevírací doba prosinec 2016

 

pátek 23.1210:00 - 19:00
sobota 24.12zavřeno
nedělě 25.12zavřeno
pondělí 26.12zavřeno 

 

 

Běžná otevírací doba

 

pondělí10:00 - 19:00
úterý10:00 - 19:00
středa10:00 - 19:00
čtvrtek10:00 - 19:00
pátek10:00 - 19:00
sobota10:00 - 19:00
neděle10:00 - 19:00

 


 

 •  Provozní řád a bezpečnost v Koala Café

 • • Herna je určena pro děti ve věku 1 – 15 let a je rozdělena do zón podle obtížnosti.

 • • Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.

 • • Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení společnosti nemůže nést zodpovědnost za tyto úrazy.

 • • Nedodržení pravidel herny a agresivní chování dětí opravňuje personál k vykázání návštěvníka        z herny bez nároku na vrácení vstupného.

 • Do čisté zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponožky.

 • Konzumovat lze pouze jídlo a pití zakoupené v Koala Café, s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček je v herních prvcích konstrukce a v prostoru pro nejmenší zakázána.

 • • Celý areál je nekuřácký, platí zákaz vstupu zvířat.

 • • Vstup do herny je zpoplatněn (viz.ceník).

 • • Prostor herny je z důvodu bezpečnosti monitorován kamerovým systémem.
 • • Atrakce je certifikována jako bezpečná v souladu s českými předpisy a s předpisy Evropské unie týkajícími se „atrakcí a vybavení hřišť“ (Norma ČSN – SEN- 1176, 1-7 a ČSN – SEN – 1177).
 • • Za bezpečnost atrakce ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty, atrakce je kontrolována a jsou na ní prováděny pravidelné revize.
 • • Pracovníci herny jsou označeni oděvem s logem společnosti a jsou vyškoleni pro případ nouze.
 • • Personál musí být informován o veškerých úrazech a nehodách. Je způsobilý poskytnout první pomoc.
 • • Dbejte pokynů personálu a informací na tabulích na jednotlivých zónách.
 • • Doporučujeme, aby děti měly oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, protiskluzové ponožky.
 • • Všichni, kdo vstupují do herní konstrukce, nesmí mít u sebe nebo na sobě šály, šátky, šperky, přezky nebo jiné ostré předměty.
 • • Návštěvník ručí při použití všech zařízení herny za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.
 • • Pro zajištění bezpečnosti všech dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky.
 • • Malá jezdítka, vozítka a koloběžky jsou určeny výhradně pro děti a používat je lze výhradně    na dráze k tomu určené.
 • • Je zakázáno lezení po síti atrakce a lezení nahoru po skluzavkách (vně i uvnitř).
 • • Rodiče / doprovod mohou vstoupit se svými dětmi do herní konstrukce, přičemž pro ně platí stejná pravidla jako pro děti.
 • • Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo osobám            v karanténě.
 • • Vedení společnosti neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pobytu      v areálu.
 • • Prostor pro kočárky je určen u recepce herny, za volně ložené věci v kočárku zodpovídají rodiče /doprovod.
 • • Použití parkoviště je na vlastní nebezpečí, provozovatel není povinen parkoviště střežit ani udržovat.
 • • Při překročení kapacity herny je obsluha povinna z důvodu bezpečnosti nevpustit další návštěvníky,v tomto případě počítejte s čekací dobou.
 • • Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení vedení společnosti, veškeré soukromé akce nejsou povoleny, firemní akce jsou v uzavřeném prostoru.
 • • Vedení společnosti si vyhrazuje právo změnit veškeré vytištěné časy a ceny bez předchozího upozornění.
 •  

 

Co vzít a nevzít sebou?

- oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi
- ponožky - děti i dospělí
- bez hraček (aby se tu neztratily)
- bez jídla a pití (obsloužíme Vás v našem baru)
- bez ostrých předmětů (aby nám hřiště vydrželo)

Kontakt

 

Dolnoměcholupská 209/17
Praha 10, Hostivař

Odpovědný vedoucí: Kamila Lacinová
e-mail: info@koalacafe.cz
tel.: 212 241 171
Narozeninové oslavy oslavy@koalacafe.cz

 

Nové textové pole
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.